OSTOJA – mieszkania  
L.P.

MIESZKANIE

METRAŻ POW BALKONU POKOJE PIĘTRO STATUS POBIERZ PDF  
1 m. nr 1 50,07 7,35 3 parter sprzedane    
2 m. nr 2 60,79 59,4 3 parter sprzedane  
3 m. nr 3 35,75 36,44 2 parter sprzedane  
4 m. nr 4 51,62 22,42 3 parter

sprzedane

   
5 m. nr 5 54,25 9,17 3 I piętro sprzedane    
6 m. nr 6 60,79 7,42 3 I piętro sprzedane    
7 m. nr 7 35,75 7,62 2 I piętro sprzedane    
8 m. nr 8 51,62 5,53 3 I piętro sprzedane    
9 m. nr 9 54,25 9,17 3 II piętro sprzedane    
10 m. nr 10 60,79 7,42 3 II piętro sprzedane    
11 m. nr 11 35,75 7,62 2 II piętro sprzedane    
12 m. nr 12 51,62 5,53 3 II piętro sprzedane    
13 m. nr 13 54,25 9,17 3 III piętro sprzedane    
14 m. nr 14 60,79 7,42 3 III piętro sprzedane
   
15 m. nr 15 35,75 7,62 2 III piętro sprzedane    
16 m. nr 16 51,62 5,53 3 III piętro sprzedane    
17 m. nr 17 54,25 9,17 3 IV piętro sprzedane    
18 m. nr 18 60,79 7,42 3 IV piętro sprzedane    
19 m. nr 19 35,75 7,62 2 IV piętro sprzedane    
20 m. nr 20 51,62 5,53 3 IV piętro sprzedane    
21 m. nr 21 54,25 9,17 3 V piętro sprzedane    
22 m. nr 22 60,79 7,42 3 V piętro sprzedane    
23 m. nr 23 35,75 7,62 2 V piętro sprzedane    
24 m. nr 24 51,62 5,53 3 V piętro sprzedane    
25 m. nr 25 54,25 10,08 3 VI piętro sprzedane    
26 m. nr 26 60,79 16,71 3 VI piętro sprzedane    
27 m. nr 27 35,75 7,62 2 VI piętro sprzedane    
28 m. nr 28 51,62 5,53 3 VI piętro sprzedane    
29 m. nr 29 54,25 10,08 3 VII piętro sprzedane    
30 m. nr 30 60,79 16,71 3 VII piętro sprzedane    
31 m. nr 31 88,8 15,47 4 VII piętro sprzedane    
32 m. nr 32 88,8 59,32 4 parter sprzedane    
33 m. nr 33 60,79 95,6 3 parter sprzedane    
34 m. nr 34 50,55 9,17 3 parter sprzedane    
35 m. nr 35 51,62 5,53 3 I piętro sprzedane    
36 m. nr 36 35,75 5,53  2 I piętro sprzedane  
37 m. nr 37 60,79  7,42 3 I piętro sprzedane    
38 m. nr 38 54,72  9,17 3 I piętro sprzedane    
39 m. nr 39 51,62  5,53 3 II piętro sprzedane    
40 m. nr 40 35,75 7,62  2 II piętro sprzedane    
41 m. nr 41 60,79 7,42  3 II piętro sprzedane    
42 m. nr 42 54,72 9,17  3 II piętro sprzedane    
43 m. nr 43 51,62  5,53 3 III piętro sprzedane    
44 m. nr 44 35,75  7,62 2 III piętro sprzedane    
45 m. nr 45 60,79 7,42  3 III piętro sprzedane    
46 m. nr 46 54,72  9,17 3 III piętro sprzedane    
47 m. nr 47 51,62 5,53  3 IV piętro sprzedane    
48 m. nr 48 35,75  7,62 2 IV piętro sprzedane    
49 m. nr 49 60,79  7,42 3 IV piętro  sprzedane    
50 m. nr 50 54,72  9,17 3 IV piętro  sprzedane    
51 m. nr 51 51,62  5,53 3 V piętro sprzedane    
52 m. nr 52 35,75  7,62 2 V piętro sprzedane    
53 m. nr 53 60,79  7,42 3 V piętro sprzedane    
54 m. nr 54 54,72  9,17 3 V piętro  sprzedane    
55 m. nr 55 51,62  5,53 3 VI piętro sprzedane    
56 m. nr 56 35,75 7,62  2 VI piętro sprzedane    
57 m. nr 57 60,79  16,71 3 VI piętro sprzedane    
58 m. nr 58 54,91  10,08 3 VI piętro sprzedane    
59 m. nr 59 88,8  15,47 4 VII piętro sprzedane    
60 m. nr 60 60,79 16,71  3 VII piętro sprzedane    
61 m. nr 61 54,72 16,71  3 VII piętro sprzedane